POLÍTICA DE PRIVACITAT

LLEI DE SERVEIS DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE):

En virtut del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) s’informa a l’usuari que el titular d’aquesta pàgina web és PLASFESA PRODUCTS SL , inscrita en el Registre Mercantil de VALÈNCIA, Tom 9311 secció 8, Llibre 6593, Foli 96, Full V143233, les dades identificatives del qual consten en el present avís legal (apartat protecció dades personals).

REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS RECAPTADES A TRAVÉS D’AQUEST LLOC WEB?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades, així com allò establert a la LLEI 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que el Responsable del tractament de les seves dades és:

PLAFESA PRODUCTS SL

CIF: B98339369

Domicili: C/ Nicolau Copernic, 24 Oliva(VALÈNCIA)

Adreça Mail: info@shop.greenfliss.com

D’acord amb el que estableix la normativa europea de Protecció de dades personals, PLASFESA PRODUCTS SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals proporcionades pels usuaris a través d’aquesta web, segons el que estableix aquesta política de protecció de dades, que ha d’haver acceptat al formulari de contacte. La nostra empresa garanteix la seguretat i la confidencialitat en totes les comunicacions amb els nostres clients a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades davant d’intents de violació per tercers.

QUINES DADES PERSONALS TRACTAREM I QUINA ÉS L’OBLIGATORIETAT A SUBMINISTRAR-LOS?

Seguint els principis de minimització de dades i privadesa per defecte, únicament sol·licitarem les dades necessàries per dur a terme la finalitat per a la qual recapten, de manera que només sol·licitarem dades proporcionals i no excessives a través del formulari de contacte. La negativa per part de l’usuari a proporcionar les vostres dades en aquest formulari o el subministrament de dades incorrectes, impedirà que puguem atendre la vostra sol·licitud, sens perjudici que pugueu visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

De la mateixa manera, us informem que algunes de les funcionalitats d’aquest lloc web permeten la geolocalització del dispositiu des del qual s’accedeix.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

PLASFESA PRODUCTS SL informa a l’usuari, que les seves dades seran tractades amb les finalitats següents:

  1. Gestió de consultes formulades a través de la web. Realitzarem els tractaments de dades necessaris per a l’atenció de la vostra sol·licitud d’informació, de manera que tractarem dades com el vostre nom, cognoms, DNI, e-mail, telèfon, província, codi postal.
  2. Gestió de la navegació de l’usuari a través del web (tractament de dades de cookies) les vostres dades es tractaran d’acord amb la política de cookies disponible en aquesta pàgina.
  3. Control informàtic de la pàgina web. Realitzarem actuacions de control de l’ús de la pàgina web per prevenir i detectar qualsevol utilització indeguda.
  4. Gestió de la subscripció a la nostra newsletter/blog. Sempre que comptem amb la seva expressa autorització, durem a terme les operacions de tractament de les vostres dades per tramitar la vostra subscripció als nostres butlletins informatius i newsletter.
  5. Participació en sorteig. Realitzarem els tractaments de dades necessaris per gestionar les participacions en sorteigs en el marc d’aquest lloc web, per a això tractarem dades com el nom, cognoms, DNI, e-mail, telèfon, domicili, província, codi postal. La nostra empresa garanteix la seguretat i la confidencialitat en totes les comunicacions amb els nostres participants. Totes les operacions es fan a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades davant d’intents de violació per tercers.
  6. Realitzar una comanda. Realitzarem els tractaments de dades necessaris per gestionar els tràmits comercials d’aquest lloc web, per a això tractarem dades com el nom, cognoms, DNI, e-mail, telèfon, domicili, província, codi postal. La nostra empresa garanteix la seguretat i la confidencialitat en totes les comunicacions amb els nostres clients. Totes les operacions es fan a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades davant d’intents de violació per tercers.

QUINA ÉS LA BASE JURÍDICA QUE PERMET EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

En els casos en què l’usuari formuli alguna consulta a través dels formularis de contacte habilitats, la BASE JURÍDICA que legitima el tractament és el consentiment exprés que s’atorga en acceptar aquesta política de protecció de dades, mitjançant la marcació de la casella corresponent habilitada a aquest efecte.

En els casos en què l’usuari es limiti a visualitzar el contingut d’aquest lloc web sense que empleneu dades identificatives al formulari de contacte, la BASE JURÍDICA per al tractament és l’interès legítim del Responsable, concretament el nostre interès a garantir-ne un bon ús i funcionament del servei.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les vostres dades personals es tractaran durant el temps necessari per a l’atenció de la vostra consulta o petició.

A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES?

Comunicarem les vostres dades personals a Organismes Públics per al compliment d’obligacions legals i si escau als nostres proveïdors de hosting i de serveis tecnològics.

A la nostra web t’oferim enllaços amb diferents xarxes socials. Si sou membre d’una xarxa social i feu clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les vostres dades de perfil amb la informació en la vostra visita al web. Per tant, és convenient que us informeu sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social.

LI ENVIAREM COMUNICACIONS COMERCIALS?

Només si comptem amb el vostre consentiment exprés, us remetrem comunicacions relatives als nostres productes/serveis, a través de correu postal i per mitjans electrònics (e-mail, SMS) en base al consentiment sol·licitat per la nostra empresa i atorgat per l’usuari prèviament. De no comptar amb el vostre consentiment exprés, en cap cas us remetrem les dites comunicacions. Així mateix, us informem que si heu atorgat el vostre consentiment, aquest es podrà retirar sense que produeixi efectes retroactius, dirigint-vos a l’adreça postal o electrònica que figura en aquest lloc web. Deixarem d’enviar comunicacions comercials des del moment que l’usuari sol·liciti la baixa.

COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES?

Les dades personals s’han obtingut mitjançant el formulari de contacte habilitat en aquest lloc web.

COM L’USUARI POT REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

L’usuari pot des d’aquest moment i en qualsevol altre posterior retirar el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades, mitjançant comunicació adreçada a: info@shop.greenfliss.com , el qual no tindrà en cap cas efectes retroactius.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN PROTECCIÓ DE DADES?

Podeu exercitar, si voleu, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, limitació del tractament, portabilitat i oposició a través de comunicació adreçada al nostre domicili o mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça: info@shop.greenfliss.com. De la mateixa manera, teniu dret a presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que s’han vulnerat els seus drets en matèria de protecció de dades personals.