AVÍS LEGAL

PLASFESA PRODUCTS SL en compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informa que és una societat inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 9311, llibre 6593, foli 96, full V143233, amb les dades següents:

Denominació Social: PLASFESA PRODUCTS SL

CIF: B-98339369

Domicili social: Carrer Nicolau Copernic 24, 46780, Oliva, València

Contacte: info@shop.greenfliss.com

La societat PLASFESA PRODUCTS SL (d’ara endavant GREEN FLISS SHOP ) és propietària del domini www.shop.greenfliss.com i de les pàgines a internet a què s’accedeixi a través d’aquest domini i hi estiguin allotjades.

Aquest lloc web no pot garantir-ne la disponibilitat permanent, ni l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys a sistemes informàtics. Així mateix, no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de lús o accés a aquest lloc.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web www.shop.greenfliss.com, ja siguin fotografies, imatges, dibuixos, textos, àudio, vídeo, animacions, programari, codis font, logotips i disseny, estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en particular pel RDL 1/96 que aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i per la Llei de marques 17/2001.

Els drets sobre els continguts pertanyen a GREEN FLISS SHOP o, si escau, a tercers. En cap cas l’accés a www.shop.greenfliss.com no implica cessió, transmissió o qualsevol altre tipus de renúncia ni total ni parcial, dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari del lloc web haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el tractament informàtic, o la distribució, la difusió, la revenda, la transformació o una altra activitat realitzable amb els continguts de les seves pàgines web, ni encara citant les fonts utilitzades sense el permís previ i per escrit del mateix myseasuite.com donant lloc a la responsabilitat establerta legalment.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l’ús amb finalitats comercials. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per GREEN FLISS SHOP exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.